Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden JL Vervoort Verhuur

Huurperiode

Bij JL Vervoort Verhuur heeft u de volgende mogelijkheden:

Een halve dag is maximaal 4 uur per dag ophalen 08.00 en retour 12.00 uur of ophalen vanaf 13.00 en terugbrengen voor 17.00 uur.

Een dag is maximaal 24 uur, deze dag begint op moment van levering en eindigt 24 uur later. Een uitzondering hierop is bij het huren van een aanhanger. Hier is een dag van 8.00 tot en met 18.00 uur.

Extra dag deze volgt de eerste dag op en begint op de eindtijd van de eerste dag en loopt dan weer 24 uur door. Voor iedere volgende dag die nog gehuurd wordt komt er steeds 24 uur bij, deze gaat in op de eindtijd van de vorige huurperiode.

Een weekend begint op zaterdag en dan tussen 8.00 en 9.00 uur ophalen en de volgende maandag tussen 8.00 en 9.00 uur terugbrengen.

Een week bestaat uit 7 dagen en deze begint op de tijd van levering en loopt daarna 7 x 24 uur door.

Levering

Alle gehuurde gereedschappen en/of machines kunnen tijdens openingstijden opgehaald worden bij onze vestiging Zandberg 14A te Helden.

Legitimatie

Wij vragen aan iedereen die bij ons huurt zich te legitimeren met een geldig Nederlands legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto (EU-paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs). Wij noteren altijd het documentnummer van het legitimatiebewijs, maar vragen en noteren ook altijd het adres, het telefoonnummer en het emailadres van degene die het gehuurde bij ons op haalt op de huurovereenkomst.

Borgsom

Alles wat JL Vervoort Verhuur verhuurt vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij aan particuliere klanten en bedrijven, welke geen rekeningklant van ons zijn, altijd een borgsom.

Reinigen en reparatie

JL Vervoort Verhuur zorgt ervoor dat alles wat verhuurd wordt bij levering schoon is en in goede staat verkeerd. Dat betekent dat wij ervan uitgaan, dat u het gehuurde ook weer in dezelfde staat inlevert. Is dit niet het geval, dan zijn wij genoodzaakt extra reinigings- en/of reparatiekosten in rekening te brengen.

Slijtage

Voor gebruikersslijtage aan bepaalde toebehoren, zoals bijvoorbeeld diamantboren, diamantschijven en beitels brengen wij extra kosten in rekening. Dit geldt niet voor alle toebehoren, maar dit wordt altijd door JL Vervoort Verhuur vermeld of aangegeven. Voor gereedschappen en toebehoren welke na de verhuurperiode kapot of niet meer bruikbaar zijn worden tevens extra kosten in rekening gebracht.

Toebehoren

Sommige toebehoren kunt u bij de JL Vervoort Verhuur huren maar er zijn ook toebehoren die u alleen kunt kopen. Niet gebruikte toebehoren worden uiteraard teruggenomen.

Aansprakelijkheid

Huurder is altijd voor 100% aansprakelijk en is NIET via JL Vervoort Verhuur verzekerd.

Boetes

Alle boetes en bekeuringen die tijdens de huurperiode door de huurder worden verkregen komen voor rekening van de huurder.